Kontakt

Aadress: Lootsi 3a - 83
10151 Tallinn, Estonia
E-Mail: info@estbetox.eu Tel: +372 603 19 77 Faks: +372 603 19 71
Reg.nr.11081668
VAT EE 101031389
Acc no 332095880000
IBAN EE97 3300 3320 9588 0000
SWIFT FORE EE2X
Telex 173810 FOREX EE
Sampo Pank


Energiakile. Paigaldus- ja hooldusjuhend. *

Kasutusala.

Energiakile kujutab ennast kiirgussoojenduse süsteemi kauginfrapunakiirguse põhjal ja kasutatakse laialt põhi- või lisasoojendussüsteemina igat tüüpi elamu- või tsiviilehituses (elu- ja kontoriruumid, tööstusobjektid, kaubamajad, haiglad, koolid), samuti maapealsete ja maaaluste rajatiste ehitamises (juurdepääsuteede, lennukite maandumisradade, autoparklate, treppide, spordiplatside soojendus). Samuti energiakile abil saab soojendada igat tüüpi horisontaal-, vertikaalpindu, tasapindu ja lisaks sellele katuseid, lagesid, interjööri esemeid. Energiakilet kasutatakse erinevate kujude ja pindadega kohtssoojusallikate loomises.

Pakend.

Rull:
- kile pikkus rullis 150 m (75m²)
- laius 0.5 m (50 cm).
- paksus 0.3 mm.
- rulli kaal 32 kg.
- lõikamisjoon iga 0.17 m (17 cm) tagant

Koostis.

- hõbepasta
- karbonpasta
- vask
- polüesterkile

Tehnilised andmed.

- võrgupinge 220-230V 50Hz
- maks. tarbitav võimsus 220 W 1 m² kohta
- temperatuur Energiakile pinna peal kuni 45°C
- kauginfrapunakiired 90.4%
- lainepikkus 5-20 um.
- Energiakile sulamistemperatuur 265 °C
- elektromagnetväli praktiliselt puudub.

Paigaldus.

- Kohustuslik tingimus Energiakile paigaldamiseks iga katte alla – peegeldustoimega POLIFOAM soojustuse kasutus. See on keemiliselt õmmeldud polüeteen kinniste kärgedega, mis erineb teistest sarnastest toodetest deformatsioonikindluse ja eriti pika kasutusaja poolest. Materjal on peenike, paindlik, kerge, ökoloogiliselt puhas, hoiab soojusrežiimi stabiilsena ja takistab sooja kolmel kandumise viisil: soojajuhtivus, konvektsioon ja kiirgus, mis on antud juhul kõige tähtsam.

POLIFOAM kinnitatakse pinnale isekleepuva alumiiniumteibiga. Peale pinna ettevalmistust POLIFOAM peale paigaldatakse Energiakile.


1. Energiakile vajaliku koguse, võimsuse, elektrivõrgu võimaluste, termoregulaatorite arvu arvutus lähtudes ruumi suurusest ja planeeringust. Ruumi või teise objekti märgistust teostatakse lähtudes Energiakile mõõtudest (150m x 0.5m).
2. Termoregulaatori (regulaatorite) paigaldus koos anduriga.
3. Energiakile paigaldus.
1.1 Kogu põranda katmine Energiaikilega 100% ulatuses ei ole kohustuslik. Tootjapoolsel soovitusel  75 – 80% üldpinnast, kusjuures jäetakse vaba pinda seintest vahele mööbli, olmetehnika, köögikappide jms paigalduse  arvestusega. Peale märgistuse ja Energiakile koguse arvestuse tegemise oleks vaja ka välja arvutada võimsuskoormused ja elektrivõrgu võimalused. Energiakile maksimaalne võimsus on 220 W 1 m² kohta. Kui tarbitav võimsus on teada, siis saab välja arvutada voolutugevuse antud võrgupingel.

I=P/U

Kus on I – voolutugevus, P – (Energiakile) võimsus, U – võrgupinge (220V). Voolutugevust on vaja teada jõujuhtmete, paigaldusjuhtmete õige ristlõike valimiseks ja koormuste vastavuse järgimiseks olemasoleva elektrijuhtmestiku puhul.

Juhtme ristlõige Maks. lubatav vool (vask) Maks. lubatav vool (alumiinium)
1,5 mm² 16 A 10 A
2,5 mm² 25 A 16 A
4,0 mm² 32 A 25 A
6,0 mm² 40 A 32 A

Kaasaegsetes majades kõige rohkem kasutatakse valgustite installatsiooniks vaskkaablit ristlõikega 1,5mm², pistikupesade jaoks 2,5mm². Energiakile maksimaalne võimsus soojendamisel vajaliku temperatuuri saavutamiseni on 220 W.

Näidisarvutus: 15m² energiakilet x 220 W. = 3300 W.

Valemit kasutades, arvutame välja voolutugevuse, mis on 15A ja see tähendab, et meie jaoks täiesti piisab   juhtme ristlõikest 1,5 mm². See sama ristlõige sobib nii regulaatori kui ka Energiakilede omavaheliste paigaldusjuhtmete ühendamiseks.

Toome ära näite termoregulaatoriga, mille arvestatud tarbitav võimsus on 4 kW. (4000W).

Antud juhul lubatav Energiakile kogus, mida võib ühendada termoregulaatoriga, on 4000W/220W = 18 m².

Kui vajalik pind Energiakile paigaldamiseks on antud numbrist suurem, siis tuleb kasutada võimsamat või mitut regulaatorit.

Ületada termoregulaatori lubatud võimsust on kategooriliselt keelatud.

2.1 Termoregulaatori paigaldus. Regulaator on soovitatud paigaldada olemasoleva elektrijuhtmestiku lähedale, kui ei nõuta süsteemi ühendamiseks erijuhtmestiku paigaldust. Regulaator paigaldatakse seina peale kõige mugavamas kasutaja seisukohalt kohas (pistikupesade juurde) sellisel viisil, et mitte segada edaspidi mööbli paigutust, köögikappide ja tehnika paigaldust. Regulaatori saab paigaldada paikselt või ühendada olemasolevasse pistikupessa pikendusjuhtmega. Termoregulaatorilt Energiakilele minevad toitejuhtmed ja anduri juhtme võib peita seina või paigaldada elektrijuhtmete karbikusse. Tuleb kindlasti arvestada lisaelektriseadmetega, mida on võimalik lülitada samasse elektrivõrku. Süsteemile 2kW ja üle selle on soovitatud teostada ühendust läbi omaette kaitselüliti. Energiakile paigaldamisel keraamilise plaadi alla termoregulaatori anduri juhe peab paiknema ülemise tasanduskihi peal, otse keraamilise plaadi all.

3.1 Energiakile paigaldus. Energiakile esiküljeks on see külg, kus on pikemad karbonpooljuhi ribad , s.t. vaskjuht peab olema tagaküljel. Energiakile on soovitatud paigaldada ruumi pikkust pidi, sel juhul on rohkem tervikribasid ja vähem paigaldusjuhtmete ühenduskohti. Juhtmete ühenduskohad välja tuua põrandaliistude alla või katte äärde. Paigaldamisel keraamilise plaadi (tasanduskihi) alla tule eriti hoolikalt järgida Energiakile paigaldusjuhiseid. Esimese tasanduskihi tasapind peab olema võimalikult sile. Paigaldamisel POLIFOAM`le plaadialune tasanduskiht tuleb teha siis alates 20mm ja üle selle sellepärast, et POLIFOAM`il on oma paksus alates 3mm ja ta on painduv. Peale paigaldust Energiakile ribade vahel või lõikamiskohtades, kus vahemaa karbonpooljuhtide vahel on 30 mm, tuleb teha sisselõiked laiusega 1 -1.5 cm ning pikkusega 30 – 35 cm, kuni esimese tasanduskihini selleks, et põranda plaatimisel tsementliimisegu põhjal haaguks omavel rohkem esimene tasanduskiht ja plaadisegu. Sisselõiked tuleb teha iga poole meetri tagant, s.t. 1 m² - 4 sisselõiget. Saab ka kasutada paigaldamiseks metallvõrku traadi läbimõõduga 2 mm ja kärgedega alates 5mm kuni 20mm. Võrk paigaldatakse Energiakilele, tehakse punktkinnitus esimese tasanduskihi külge ja lõpptulemusena tagab tsement-liimipinna terviklikkust keraamilise plaadi all. Peale tööde lõppemist süsteemi mitte lülitada ja pinda mitte koormata vähemalt 28 päeva jooksul. Paigaldusjuhtmed on soovitatud välja tuua Energiakile külge põrandaliistude all või karbikus.

4.1 Energiakile ühendamine võrku tuleb teostada rööbiti, s.t. kõik paigalduskaablid ühendatakse mööda üht poolt ruumi. Ühendamine teostatakse mehaaniliselt, neetide abil või vaskjuhi külge jootmise teel (sel juhul tuleb kasutada tina POC 90). Peale paigaldusjuhtmete ühendamist kõik liitekohad ja vaskribade kohad joonel, kus Energiakile on ära lõigatud, tuleb ära isoleerida. Kõige otstarbekam seda teha termosilikoonpüstoli abil. Peale kõigi osade ühendamist elektrivõrku teostatakse energiakile korrasoleku kontroll, testitakse proovikuga paigaldusjuhtmete ühenduskohad ning isolatsioon lõikamiskohtades. Peale seda saab alustada vajaliku kattematerjali paigaldusega. Mugavuseks Energiakiled vajalikes kohtades saab kinnitada isekleepuva teibiga.

* Soovitame paigaldamisel kasutada spetsialisti teenuseid.


Copy © 2008 "ESTBETOX"